Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców w Gminie Węgliniec

Preferencyjną sprzedaż węgla prowadzi Gmina Węgliniec.

W imieniu Gminy sprzedażą opału zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu. 

„Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego”  składa się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 w Węglińcu tel. 075 77 12 117, e-mail zwik@post.pl.

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

- przekazuje wniosek do weryfikacji,

- po zweryfikowaniu wniosku informuje o sposobie rozpatrzenia wnioskodawcę.

- informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru opału

- wystawia fakturę za zakupiony opał

- po potwierdzeniu opłacenia faktury kieruje wnioskodawcę do składu w celu odbioru opału.

- na składzie opału wnioskodawca potwierdza odbiór opału.

 

Informacje dodatkowe:

Cena opału dla wnioskodawcy wynosi 2000,00zł brutto.

Cena opału odbieranego przez Wnioskodawcę nie obejmuje transportu opału z składu na terenie Gminy Węgliniec do gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca może zamówić łącznie 3t opału w tym do dnia 31 grudnia 2022  1,5t. i do 31. kwietnia 2023r. 1,5t.

Gmina Węgliniec- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

-  będzie udostępniać węgiel orzech w ilości 150t do dnia 31.12.2022r. i 150t do dnia 31.04.2023r.

- nie ma wpływu na jakość odbieranego od dystrybutora opału, do odbieranego opału dostarczany będzie certyfikat potwierdzający jego jakość otrzymany od dystrybutora

Wnioskodawca oświadcza, że on ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabył w sezonie grzewczym opału po cenie niższej niż 2000,00zł (dotyczy to także opału nabywanego w sklepach internetowych np. Polskiej Grupy Górniczej).

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar