Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu jest zakładem budżetowym Gminy Węgliniec z siedzibą w  Węglińcu przy ul. Partyzantów 8

Działającym w oparciu o

Reprezentowanym przez

Dyrektora Zakładu  mgr inż. Krzysztofa Polewskiego.
 

Działa w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i świadczenia usług a w szczególności:

  • Zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w Gminie Węgliniec.
  • Eksploatacji sieci wodociągowej w Gminie.
  • Eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie.
  • Zarządzania i administrowania obiektami i lokalami chyba, że wyraźnie zlecono to innym podmiotom.
  • Przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działania Zakładu.
  • Zarządzania ogrodami jordanowskimi i placami zabaw.
  • Zarządzania stadionami i boiskami sportowymi.

 

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2020r.

1m3 wody-5,29 zł brutto

obszar całej gminy Węgliniec

1m3 ścieków-6,70 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,55 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar