Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu jest zakładem budżetowym Gminy Węgliniec z siedzibą w  Węglińcu przy ul. Partyzantów 8

Działającym w oparciu o

Reprezentowanym przez

Dyrektora Zakładu  mgr inż. Krzysztofa Polewskiego.
 

Działa w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i świadczenia usług a w szczególności:

 • 1. utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy,

  2. usuwanie awarii sieci wodociągowej,

  3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wody, pobieranie opłat za ścieki,

  4. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków,

  5. utrzymanie w stałej sprawności przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

  6. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i oczyszczeniem ścieków,

  7. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

  8. wykonywanie remontów przekazanego majątku, szczególnie sieci wodociągowej do zaworu głównego i sieci kanalizacyjnej do ostatniej studzienki na przykanaliku,

  9. przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych związanych z zakresem działania Zakładu,

  10. zarządzanie zbiornikami wodnymi, ujęciami wodnymi, terenami wodonośnymi, komunalnymi ciekami wodnymi i innymi urządzeniami wodnymi,

  11. wykonywanie zadań powierzonych przez organy gminy w zakresie administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych,

  12. wykonywanie innych zadań poleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.

 

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar