Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI, strona 1:

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH NIECZYNNY

Utworzono dnia 07.06.2023

INFORMACJA

DNIA 09.06.2023r. (piątek)

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU BĘDZIE NIECZYNNY

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

W przypadku awarii należy kontaktować się z telefonem Pogotowia technicznego tel. 600 889 267 

Dyrektor Zakałdu Usług Komunalnych

Krzysztof Polewski

Dystrybucja węgla w Gminie Węgliniec - podsumowanie

Utworzono dnia 30.05.2023
Zakończenie zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy Węgliniec. W listopadzie 2022r. Gmina Węgliniec przystąpiła do sprzedaży węgla na terenie Gminy Węgliniec  w ramach Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Obowiązek ten Gmina...
czytaj dalej na temat: Dystrybucja węgla w Gminie Węgliniec - podsumowanie

Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Węgliniec.

Utworzono dnia 12.05.2023

Na podstawie Art. 11. ust. 2)  pkt 2  ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych ustaw. (Dz.U. Poz. 877).

Gmina Węgliniec informuje, że przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Węgliniec.

Wnioski o zakup paliwa stałego w ramach zakupu końcowego można składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 

w dniach od 15 do 26 maja 2023r.

Szacunkowa ilość jaka pozostała do rozdysponowania to 20t.

Cena paliwa stałego przeznaczonego do zakupu preferencyjnego to 1850,00zł brutto za tonę.

Wnioski o zakup rozpatrywane będą przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

czytaj dalej na temat: Informacja o sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Węgliniec.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH NIECZYNNY

Utworzono dnia 28.04.2023
INFORMACJA DNIA 02.05.2023r. (wtorek) ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU BĘDZIE NIECZYNNY ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY W przypadku awarii należy kontaktować się z telefonem Pogotowia technicznego tel. 600 889 267  Dyrektor Zakałdu Usług Komunalnych Krzysztof...
czytaj dalej na temat: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH NIECZYNNY

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ MIEJSCOWOŚCI WĘGLINIEC

Utworzono dnia 29.03.2023

INFORMACJA 

płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Węgliniec

 Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje że w dniach 30-31.03.2023r. (czwartek - piątek) na terenie miasta Węglińca

odbywać się będzie płukanie sieci wodociągowej w związku z powyższym mogą wystąpić chwilowe wahania ciśnienia wody na poszczególnych ulicach oraz chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za nieudogodnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

Dystrybucja węgla - Ekogroszek w Gminie Węgliniec

Utworzono dnia 08.02.2023

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje o możliwości składania wniosków na II turę węgla w ramach preferencyjnego zakupu opału dla mieszkańców Gminy Węgliniec.

W chwili obecnej Gmina Węgliniec posiada węgliel  Ekogroszek Karlik z KWK Piast Ziemowit, oraz Groszek II (ekogroszek) z KWK Wesoła.

Wnioski można składać w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8. wnioski na ekogroszek są rozpatrywane na bieżąco. 

Jednocześnie informuję, że wnioski które były złożone na węgliel orzech będą rozpatrywane w momencie podpisania dodatkowej umowy na ten asortyment.

Krzysztof Polewski

Dyrektor ZUK Węgliniec

czytaj dalej na temat: Dystrybucja węgla - Ekogroszek w Gminie Węgliniec

Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Węgliniec c.d.

Utworzono dnia 26.01.2023
Gmina Węgliniec samodzielnie realizuje dostawy węgla dla mieszkańców w ramach ustawowego zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina realizuje ten obowiązek za pośrednictwem własnej jednostki Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu, Urzędu Gminy oraz...
czytaj dalej na temat: Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Węgliniec c.d.

AWARIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CZERWONA WODA

Utworzono dnia 19.01.2023

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuję o przerwie w dostawie wody  w miejscowości Czerwona Woda

w dniu 19.01.2023r. w godz. od 8.00-13.00 

spowodowanej awarią sieci wodociągowej na ul. 5-go Grudnia w Czerwonej Wodzie

 

Jednocześnie informujemy że staramy się jak najszybciej usunąć zaistniałą awarię
Za utrudnienia przepraszamy


Dyrektor ZUK Węgliniec
Krzysztof Polewski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze.

Utworzono dnia 30.12.2022

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na stanowisko pracownika ds. rozliczeń wody i zamówień publicznych

w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu.

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja wyłoniła Panią Beatę Burzyńską do zatrudnienia na stanowisku pracownika ds. rozliczeń wody i zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu.

W załączeniu pełna treść Informacji

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze.

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU na stanowisko urzednicze.

Utworzono dnia 22.12.2022

Węgliniec, 20.12.2012 r.

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU

na stanowisko urzędnicze

pracownika ds. rozliczeń wody i zamówień publicznych

w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu.

  1. W wymaganym ogłoszeniem o naborze terminie tj. do 19.12.2018 r., dokumenty aplikacyjne złożyło 2 kandydatów.

      2. W wyniku szczegółowego rozpatrzenia ofert złożonych w terminie, wymogi niezbędne z ogłoszenia o naborze, spełniają oferty:

      1.   Burzyńska Beata          zam. Stary Węgliniec

W/w kandydaci zostali zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego.

3. Postępowanie sprawdzające, w zakresie spełniania wymagań dodatkowych i preferowanych, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 o godz. 900  (test sprawdzający i rozmowa kwalifikacyjna) .

                                                                                  Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

mgr inż. Krzysztof Polewski

Dystrybucja węgla w Gminie Węgliniec c.d.

Utworzono dnia 09.12.2022

Zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych w Gminie Węgliniec.

Złożone przez Państwa wnioski podlegały weryfikacji  na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu prowadzi rejestr wniosków oraz koordynuje ich weryfikacje.

Gmina Węgliniec będzie sprzedawać węgiel po cenie 1900,00zł brutto.

W chwili obecnej Gmina ma zakontraktowane 161t węgla w tym

81t. węgla orzech z KWK Staszic

81t. węgla kostka z KWK Piast – Ziemowit.

czytaj dalej na temat: Dystrybucja węgla w Gminie Węgliniec c.d.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono dnia 06.12.2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ WODY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymagania niezbędne: posiadane obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za...

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców w Gminie Węgliniec

Utworzono dnia 07.11.2022

Preferencyjną sprzedaż węgla prowadzi Gmina Węgliniec.

W imieniu Gminy sprzedażą opału zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu. 

„Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego”  składa się w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 w Węglińcu tel. 075 77 12 117, e-mail zwik@post.pl.

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

- przekazuje wniosek do weryfikacji,

- po zweryfikowaniu wniosku informuje o sposobie rozpatrzenia wnioskodawcę.

- informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru opału

- wystawia fakturę za zakupiony opał

- po potwierdzeniu opłacenia faktury kieruje wnioskodawcę do składu w celu odbioru opału.

- na składzie opału wnioskodawca potwierdza odbiór opału.

 

Informacje dodatkowe:

Cena opału dla wnioskodawcy wynosi 2000,00zł brutto.

Cena opału odbieranego przez Wnioskodawcę nie obejmuje transportu opału z składu na terenie Gminy Węgliniec do gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca może zamówić łącznie 3t opału w tym do dnia 31 grudnia 2022  1,5t. i do 31. kwietnia 2023r. 1,5t.

Gmina Węgliniec- Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu:

-  będzie udostępniać węgiel orzech w ilości 150t do dnia 31.12.2022r. i 150t do dnia 31.04.2023r.

- nie ma wpływu na jakość odbieranego od dystrybutora opału, do odbieranego opału dostarczany będzie certyfikat potwierdzający jego jakość otrzymany od dystrybutora

Wnioskodawca oświadcza, że on ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabył w sezonie grzewczym opału po cenie niższej niż 2000,00zł (dotyczy to także opału nabywanego w sklepach internetowych np. Polskiej Grupy Górniczej).

DRUK WNIOSKU:  „Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego”

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

 

czytaj dalej na temat: Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców w Gminie Węgliniec

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GMINY WĘGLINIEC

Utworzono dnia 02.11.2022

ZAWIADOMIENIE

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GMINY WEGLINIEC

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Informuje, że na podstawie art. 24 ust. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn.zm.) oraz Uchwały nr 928/LIII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących

Wysokość cen za wodę i ścieki obowiązujące  od  06.11.2022r.

- za 1m3  wody – w wysokości 4,85 zł netto + Vat(8%) tj. 5,24 zł brutto

/dla miejscowości Węgliniec/

- za 1m3  wody – w wysokości 6,29 zł netto + Vat(8%) tj. 6,79zł brutto

/pozostałe miejscowości Gminy Węgliniec/

- za 1m3 ścieków – w wysokości 9,20 zł netto + Vat(8%) tj. 9,94 zł brutto

(dla miejscowości Węgliniec i Ruszów)

- za 1m3 ścieków – w wysokości 4,27 zł netto + Vat(8%) tj. 4,61 zł brutto

(dla miejscowości Zielonka)

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

                                                                                                        

czytaj dalej na temat: ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI DLA GMINY WĘGLINIEC

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar