Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu (dalej zwany ZUK) z siedzibą w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8, tel. 75 77 12 117, e-mail: zwik@post.pl .
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Agnieszka Taszarek pod adresem e-mail: zwik@post.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w celu realizacji przez ZUK zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewniający:
 • realizację wykonywanych zadań,
 • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
 • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i postawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji zadań.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar