Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNE BADANIA WODY NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

SUW (Stacja Uzdatniania Wody ) Węgliniec -obsługuje miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin, Czerwona Woda, Zielonka

SUW (Stacja Uzdatniania Wody ) Ruszów-obsługuje miejscowości Ruszów,część Kościelna Wieś, Okrąglica.

L.p.

Badane cechy

Jednostka

Wynik badania (dopuszczalne)

SUW Węgliniec

 

SUW Ruszów

 

08.05.2023r. 

 

 

08.05.2023r.

 

 

Badania fizykochemiczne

1

pH

-

7,4  ± 0,2

 

7,1  ± 0,2

 

6,5-9,5

6,5-9,5

2

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm

297 ± 21

152± 11

 

-2500

 

-2500

3

Barwa

mg/l Pt

5 ± 1

5 ± 1

 

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

 

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

4

Mętność

NTU

<0,05 ±  0,01

<0,05 ±  0,01

 

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

 

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian warunkowo 4NTU)

5

Stężenie jonu amonowego /azotu w mg/l NH4+

mg/l NH4+

<0,05 ± 0,008

<0,05 ± 0,008

 

-0,5

 

-0,5

6

Stężenie azotu azotanowego

mg/l NO3

16,7 ± 2,8

1,46  ± 0,22

 

-50

 

-50

7

Stężenie azotu azotynowego

mg/l NO2

<0,080

<0,080

 

-0,5

 

-0,5

8

Stężenie żelaza

µg/l Fe

<50,00

<50,00

 

-200

 

-200

9

Stężenie manganu

µg/l Mn

<5

 

 

<5

 

 

<50

 

<50

 

10

Zapach

-

Z3R

 

Z3R

 

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

(akceptowana przez konsumenta bez wyraźnych zmian)

11

Twardość ogólna

mg/l  CaCO3

101 ± 10

 

52 ± 5

 

woda  miękka

woda bardzo miękka

Badania mikrobiologiczne

1

Liczba bakterii typu coli

jtk

0

 

0

 

0

0

2

Liczba bakterii Escherichia coli

jtk

0

 

0

 

0

0

3

Liczba anterokoków kałowych

jtk

0

 

0

 

0

0

Wyniki i raporty  badań,  wody są do wglądu w siedzibie zakładu.

Tabela twardości wody.

SKALA

TWARDOŚCI

Jednostki twardości

mval/l

mmol/l

mg/l(ppm)

CaCO3

stopnie

niemieckie

0dH

stopnie

angielskie

ie 0e

stopnie

francuskie

0f

woda bardzo

miękka

0-1,78

0-0,89

0-89

0-5

0-6,23

0-8,9

woda miękka

1,78-3,57

0,89-1,79

89-179

5-10

6,23-12,50

8,9-17,9

woda o średniej wartości

3,57-5,35

1,79-2,68

179-268

10-15

12,50-18,73

17,9-26,8

woda o znacznej twardości

5,35-7,13

2,68-3,57

268-357

15-20

18,73-24,96

26,8-35,7

woda twarda

7,13-10,70

3,57-5,35

357-535

20-30

24,96-37,45

35,7-53,5

woda bardzo twarda

>10,70

>5,35

>535

>30

>37,45

>53,5

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2022r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-6,79 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-9,94 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec ul. Partyzantów 8

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

oczyszczalnia ścieków: 553 512 824

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar