Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Odbiorcy Zbiorowi (Wspólnoty Mieszkaniowe, Instytucje)

Informacja –woda bezpowrotnie zużyta

(woda na cele podlewania ogrodu) dot. budynków wielolokalowych

Warunkiem uzyskania zgody na zainstalowanie wodomierza dodatkowego głównego do odliczania wody zużytej bezpowrotnie jest posiadanie podpisanej umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu, o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz uregulowane na bieżąco płatności wobec Zakładu.

Następnie należy złożyć w Biurze przy ul. Sikorskiego 40/I piętro/  lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu, wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika, ( do pobrania druk 1/BZ) a po otrzymaniu warunków technicznych należy:

  • przygotowanie podejścia  do wodomierza głównego dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem - może być przeznaczana tylko do celów określonych w wystąpieniu o wydanie warunków technicznych.

Wszystkie prace przygotowania odejścia na montaż wodomierza wykonuje na własny koszt Wnioskodawca, z którym zawarta jest umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

W umówionym telefonicznie terminie z Kierownikiem ds. technicznych, pracownicy Zakładu dokonają montażu wodomierza głównego wody bezpowrotnie zużytej.

Do zadań Zakładu Usług Komunalnych należy:

- montaż wodomierza,

- niezbędnych kształtek,

- ewentualna naprawa,

- ponowną legalizacją wodomierza,

oraz zaplombowanie łączników (śrubunków) wodomierza.

Po wykonaniu prac zgodnie z przedstawionymi wymaganiami warunkami należy złożyć w Sekretariacie Zakładu lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu, wniosek o zawarcie umowy o zapotrzebowanie w wodę.

Wykonywanie odczytów, rozliczanie podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie przez Pracowników Zakładu, według aktualnie

obowiązującej taryfy. Więcej informacji i wyjaśnień udziela Inspektor ds. rozliczeń wody pod nr tel. 75/7712117 – lub Kierownik ds. technicznych - tel. 75 77 11373.

 

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2020r.

1m3 wody-5,29 zł brutto

obszar całej gminy Węgliniec

1m3 ścieków-6,70 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,55 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar