Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Odbiorcy indywidualni (domy jednorodzinne)

Informacja –woda bezpowrotnie zużyta odbiorcy indywidualni

/woda na cele podlewania ogrodu/

Warunkiem uzyskania zgody na zainstalowanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) do odliczania wody zużytej bezpowrotnie jest posiadanie podpisanej umowy z Zakładem Usług Komunalnych w Węglińcu, o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków oraz na uregulowane na bieżąco płatności wobec Zakładu.

Następnie należy złożyć w Biurze przy ul. Sikorskiego 40/I piętro/  lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu, wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika, (do pobrania druk 1/BZ ) a po otrzymaniu warunków technicznych należy:

  • zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużywanej,
  • wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na wydzielonej do tego celu instalacji wewnętrznej zgodnie ze schematem montażowym stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza wybranego producenta i jednym ze schematów montażowych który będzie stanowił załącznik do wydanych warunków,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny, •woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem może być przeznaczana tylko do celów określonych w wystąpieniu o wydanie warunków technicznych.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z :

- zakupem wodomierza,

- niezbędnych kształtek,

- ewentualną naprawą,

- ponowną legalizacją wodomierza,

wykonuje na własny koszt Wnioskodawca, z którym zawarta jest umowa na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy złożyć w Sekretariacie Zakładu lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zakładu, zlecenie na odbiór i oplombowanie podlicznika ( do pobrania druk nr 2/BZ).

W umówionym telefonicznie terminie pracownicy Zakładu dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika.

Wykonywanie odczytów, rozliczanie podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie przez Inkasenta Zakładu, według aktualnie obowiązującej taryfy. Więcej informacji i wyjaśnień udziela Inspektor ds. rozliczeń wody pod nr tel. 75/7712117 – lub Kierownik ds. technicznych - tel. 75 77 11373.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do odliczania wody zużytej bezpowrotnie, zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z zakupem wodomierza, oraz oszacowanie ewentualnych korzyści.  

Wydanie technicznych warunków oraz pierwsze plombowanie wodomierza podlicznika, jest bezpłatne. Za każde kolejne plombowanie związane z utratą cech legalizacyjnych, uszkodzeniem podlicznika lub jego przeniesieniem, pobierana będzie opłata.

SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA

ZAŁĄCZNIKI:

								

Druk 1 BZ wniosek o wydanie warunków

Utworzono dnia 17.01.2020, 11:45

Druk 2 BZ protokół odbioru instalacji licznikowej

Utworzono dnia 17.01.2020, 11:45

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2020r.

1m3 wody-5,29 zł brutto

obszar całej gminy Węgliniec

1m3 ścieków-6,70 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,55 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar