Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Minimalne stawki czynszu lokali użytkowych będących w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

1.  Lokale użytkowe i gospodarcze (dla lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej)

STREFA 1 

- działalność preferencyjna  6,40 m2 p.u./m-c  

- pozostała działalność  9,60 m2 p.u./m-c.

 

STREFA 2

- działalność preferencyjna  4,70 m2 p.u./m-c

- pozostała działalność  5,40 m2 p.u./m-c

 
I strefa - obejmuje ulice: Sikorskiego, Kochanowskiego, Karola Wojtyły i Wojska Polskiego w Węglińcu
II strefa - obejmuje pozostałą cześć miasta i wszystkie sołectwa na obszarze gminy.
Ustala się preferencyjne stawki czynszu dla następujących rodzajów działalności gospodarczej:
a) usługi dla ludności (szewstwo, krawiectwo, zegarmistrzostwo, fryzjerstwo, foto, naprawy RTV , AGD),
b) księgarnie, biura,
c) gastronomia bez sprzedaży napojów alkoholowych (w tym piwa),
d) prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkolnych,
e) prowadzenie kotłowni dla wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne.
W przypadku zmiany branży prowadzonej działalności zmianie ulegają również stawki czynszu.
Do ww. opłat należy doliczyć należny podatek VAT.

2. Lokale w strefie I i II zajmowane przez gminne jednostki i zakłady budżetowe

- na prowadzenie działalności statutowej  1,50 m2 p.u./m-c .

na prowadzenie bibliotek, świetlic, stołówek i kuchni  1,50 m2 p.u./m-c .

 Do ww. opłat należy doliczyć należny podatek VAT.

 

3. Lokale użytkowe

przeznaczone na prowadzenie usług medycznych  4,70 m2 p.u./m-c .

przeznaczone na prowadzenie usług oświatowych 0,10 m2 p.u./m-c .

przeznaczone na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkolnych  0,10 m2 p.u./m-c .

Do ww. opłat należy doliczyć należny podatek VAT.

 

4.  Budynki i pomieszczenia wraz z przynależnym gruntem

- z przeznaczeniem na prowadzenie kotłowni dla wspólnot mieszkaniowych na potrzeby własne  0,10 m2 p.u./m-c .

Do ww. opłat należy doliczyć należny podatek VAT.

 

5. Lokale w strefie I i II zajmowane przez:

- stowarzyszenia, fundacje spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, wpisujące się swoją działalnością w zadania własne Gminy  0,10 m2 p.u./m-c .

 Do ww. opłat należy doliczyć należny podatek VAT.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2021r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-5,62 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-7,02 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar