Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dzierżawy gruntów, ogrodów, garaży, komórek nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wydzierżawienie gruntu.

 

1. Nieruchomości gruntowe zabudowane (kubaturowe)

pomieszczenia gospodarcze (komórki) 1,50 m2 p.u./m-c  

- garaże  2,00 m2 p.u./m-c  

nieruchomości gruntowe zabudowane nie kubaturowo  0,50 m2 p.u./m-c 

 

2. Nieruchomości gruntowe wydzierżawiane dla Wspólnot Mieszkaniowych

- stanowiące grunt niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste członkom Wspólnoty Mieszkaniowej  0,20 m2/rocznie.

 

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej

użytkowane jako ogrody przydomowe , działkowe, tereny zielone, rekreacyjne  0,30 m2/rocznie.

- wykorzystywane rolniczo  0,03 m2/rocznie.

- użytkowane pod zabudowę kubaturową  0,90 m2/m-c.

- pozostałe grunty  0,20 m2/rocznie.

 

4. Nieruchomości gruntowe wykorzystywane na imprezy plenerowe

-lunaparki, cyrki i inne działalności kulturalno-rozrywkowe od powierzchni nie większej niż 1 ha. nie mniej niż 110,00 zł za 1 dobę

 

5. Plac pod zabudowę nietrwałą

- wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie) 
62,00 zł /m-c za pow. do 25 m2 i każdą jej krotność za rozpoczętą powierzchnię ponad 50 m2, 75 m2 itp.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2021r.

1m3 wody-5,24 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec

1m3 wody-5,62 zł brutto

dla pozostałych miejscowości Gminy Węgliniec

1m3 ścieków-7,02 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,61 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar