Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu (dalej zwany ZUK) z siedzibą w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8, tel. 75 77 12 117, e-mail: zwik@post.pl .
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Agnieszka Taszarek pod adresem e-mail: zwik@post.pl .
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO w celu realizacji przez ZUK zadań wynikających z przepisów prawa.
 4. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewniający:
 • realizację wykonywanych zadań,
 • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
 • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i postawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji zadań.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacje

Liczba wyświetleń: 743
Utworzono dnia: 13.06.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Agnieszka Taszarek
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 13.06.2018 14:03, Administrator
  Dodanie strony: RODO