Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - "Budowa sieci wodociągowej ul. Łużyckiej w Ruszowie

ZUK.271.4.2021.ZP- 6                                                                                      

Węgliniec 20.09.2021r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowej ul. Łużycka w Ruszowie – Etap I

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 1129 ze zm.), informuję, iż wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pana Daniela Majer prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BED  BUD Daniel Majer Firma Budowlana z siedzibą w Siekierczynie 106, 59 – 818 Siekierczyn.

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w Specyfikacji  Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów.

Pan Daniel Majer prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BED  BUD Daniel Majer Firma Budowlana z siedzibą w Siekierczynie 106, 59 – 818 Siekierczyn zaoferowało cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj.  289 788,00 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi  – 60 miesięcy.

 Zestawienie wszystkich złożonych ofert z punktacją przyznaną  ofertom w kryterium cena – 60%, termin gwarancji i rękojmi  – 40%

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Siedziba i adres wykonawcy

Cena brutto – 60%

Termin gwarancji i rękojmi –40%

Razem

1.

BED – BUD Majer Daniel

Siekierczyn 106

59-818 Siekierczyn

60,00

40,00

100,00

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1) a) ustawy Pzp Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.  Podpisanie umowy nastąpi 23 września 2021r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Sikorskiego 40, 59 – 940 Węgliniec.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Utworzono dnia 20.09.2021, 11:57

Informacje

Liczba wyświetleń: 31
Utworzono dnia: 20.09.2021
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Barbara Czapiewska
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

  • 20.09.2021 11:57, Administrator
    Edycja dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - "Budowa sieci wodociągowej ul. Łużyckiej w Ruszowie
  • 20.09.2021 11:57, Administrator
    Dodanie załącznika: Zawiadomienie o wyborze oferty
  • 20.09.2021 11:57, Administrator
    Dodanie dokumentu: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - "Budowa sieci wodociągowej ul. Łużyckiej w Ruszowie