• logozuk4b.jpg

Gmina

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu". Super User 502
ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych Sportowa 1, 2, 3 w Węglińcu Super User 481
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Super User 581
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumnetacji projektowej "Budowy przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych Sportowa 1,2,3 w Węglińcu". Super User 582
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”. Super User 634
ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie wyceny wartości księgowej środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie z uwzglednieniem inwestycji "Modernizacja SUW w Ruszowie w 2015r. Super User 515
ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w okresie 2016/2017 Super User 543
ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 2016r. Super User 579
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Wykonanie wyceny wartości księgowej środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie z uwzględnieniem inwestycji „Modernizacji SUW w Ruszowie w 2015r. Super User 425
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostwa wodomierzy dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 2016r. Super User 557

Informacje