• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 2016r.

 

Węgliniec, 28.01.2016r.

ZUK/02-4.8./WZp/01/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby

Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę

firmy HYDROTERM Adrian Tarnowski 54-117 Wrocław, ul. Królewiecka 13/9

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert

i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Oferent zaoferowałcenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj. 21 662,14 zł.

Dyrektor ZUK Wegliniec

Informacje