• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu w roku 2016

Węgliniec, 14.12.2015 r.

 ZUK /07-4.8. /WZp/12/2015.K

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

Dostawa opału na potrzeby Zakładu usług Komunalnych w Weglińcu w roku 2016.”

Organizator zawiadamia , że za najkorzystniejszą ofertą uznał  ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMI" s.c. 59-940 Węgliniec ul. Piłsudskiego bn

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

 

W załączeniu:

Protokół z wyboru oferenta

 

Informacje