• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu w roku 2016

Węgliniec, 11.12.2015 r.

 ZUK /06-4.8. /WZp/11/2015.K  

                                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

                           „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu usług Komunalnych w Weglińcu w roku 2016.”

Organizator zawiadamia , że za najkorzystniejszą ofertą uznał złożoną przez TAURON Sprzedarz Sp. z o.o. 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60

Oferta złożona przez Oferenta jako jedyna, spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, kryterium cena – 100%

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

 

Cena

brutto

1

TAURON Sprzedarz Sp. z o.o. 

30-417 Kraków

ul. Łagiewnicka 60

 

104 085,35zł

 

W załączeniu:

Protokół z wyboru oferenta

 

Informacje