• logozuk4b.jpg

Gmina

MODYFIKACJA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016

 

ZUK/7/4.8/WZp/12/2015                                                                                                  

Węgliniec, dn. 04.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.

„Dostawa opalu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016r.”

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu, w związku z pomyłka pisarską informuje, że pkt. 3 - ZESTAWIENIE OGÓŁEM - w/w zaproszenia do złożenia ofert otrzymuje brzmienie:

 

ZESTAWIENIE OGÓŁEM:

  1. Węgiel       kamienny miał              110,40 ton
  2. Węgiel kamienny groszek           1,07 ton

3.   Węgiel kamienny orzech            10,85 ton

4.   Węgiel brunatny kęsy                  22,53 ton

5.   Węgiel kamienny eko-groszek  10,85 ton

 

Pozostałe warunki zaproszenia pozostają bez zmian.

Treść modyfikacji

Informacje