• logozuk4b.jpg

Gmina

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016

Węgliniec, dn. 27.11.2015r. postępowanie nr. ZUK/7.4-8/WZp/12/2014                                                                

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:

„Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

w roku 2016“

 

 

1. Zaproszenie do złożenia oferty.

2. Wykaz obiektów do których dostarczany jest opał

3. Druk oferty. 

4. Projekt umowy.  

Informacje