• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA - "Wymiana rynien w budynku przedszkola w Ruszowie".

Węgliniec, 23.06.2015 r.

 ZUK /05-4.8 /WZp/06/2015.K  

                                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

                           „Wymiana rynien na budynku przedszkola w Ruszowie.”

Organizator zawiadamia , że za najkorzystniejszą ofertą uznał złożoną przez Zakład Budowlano Instalacyjny „Ricardo „ w Zgorzelcu 59-900 Zgorzelec, ul. Górnicza 35.

Oferta złożona przez Oferenta jako jedyna, spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, kryterium cena – 100%

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

 

Cena

brutto

1

Zakład   Budowlano- Instalacyjny „RICARDO „

59-900 Zgorzelec

ul. Górnicza 35

 

6 683,35

Informacje