• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA - Wykonanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016.”

Węgliniec, 18.06.2015r.

ZUK /04-8.4/WZp/06/2015.K

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych

administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016.”

 

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą ofertązłożoną przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu” złożoną przez Kominiarską Spółdzielnię Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu Rejonowy Zakład Kominiarski nr 18, 59-900 Zgorzelec, ul. Ciołkowskiego nr 18.

Oferta złożona przez Wykonawcę jako jedyna, spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, kryterium cena – 100%

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

 

Cena

brutto

1

Kominiarska Spółdzielnia Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu

Rejonowy Zakład Kominiarski nr 18

 

59-900 Zgorzelec

ul. Ciołkowskiego nr 10

 

7 645,15

 

Dyrektor ZUK Węgliniec

Informacje