• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - "Zakup i dostawa wodomierzy dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w 2015".

 

                                                                                                                               Węgliniec, 06.03.2015r.

ZUK/01-4.8./WZp/02/2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2015”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę

firmy HYDROTERM Adrian Tarnowski 54-117 Wrocław, ul. Królewiecka 13/9

Oferta złożona przez Oferentaspełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Oferent zaoferowałcenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj. 28 116,94 zł.

Informacje