• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016

Węgliniec, 19.01.2015r.

ZUK/ 1-4.8./08/2015.K

                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„ Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2015/2016”

      Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę    złożoną   przez   Przedsiębiorstwo   Produkcyjno-Handlowo Usługowe ”EDI” Ewa Kocur 59-950 Ruszów, ul. Polna 7, gdyż dana Firma jako jedyna złożyła swoja ofertę cenową. Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert. Wykonawca zaoferowałcenę za wykonanie usługi tj. 24,84 zł/1m3.

Dyrektor ZUK Węgliniec Krzysztof Polewski

Informacje