• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

ZUK/20.4-8/WZp/12/2014                                                                Węgliniec, dnia 12.12.2014

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych

w Węglińcu”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający wybrał ofertę firmy

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu

do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

 

 

 

Informacje