• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - "Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018".

 

ZUK/15.4-8/WZp/12/2017                                                               

Węgliniec, dnia 27.12.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych

w Węglińcu w roku 2018”

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę firmy

ARN-POL Sp. z o.o. 59-600 Lwówek Śl., ul. Widokowa 5

Oferta złożona przez Oferentaspełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu

do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Firma ARN-POL Sp. z o.o. 59-600 Lwówek Śl., ul. Widokowa 5 zaoferowała najniższą

cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia tj. 79 943,11 zł

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

 

Cena brutto  

 

 

Firma Usługowo-Handlowa

EXPORT-IMPORT

Mariusz Ral

PISARZOWICE 275d

59-800 Lubań

113 750,70

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMI" s.c.

59-940 Węgliniec

ul. Piłsudskiego 1

92 799,90zł

3

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6

101 740,35 zł

4

ARN-POL Sp. z o.o.

59-600 Lwówek Śląski

ul. Widokowa 5

79 943,11 zł

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Polewski

Informacje