• logozuk4b.jpg

Gmina

MODYFIKACJA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY - Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018

 

ZUK/15-4.8./WZp/12/2017                                                                                                    

Węgliniec, dn.19.12.2017r.

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN.

„Dostawa opalu na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018r.”

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu informuje, że w związku z błędem pisarskim zostaje zmieniony Załącznik nr 2 do Znak sprawy ZUK/15-4.8./WZp/12/2017  który otrzynuje brzmienie:  

Załącznik nr 2

Pozostałe warunki zaproszenia pozostają bez zmian.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Krzysztof Polewski

 

Informacje