• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -Zakup i dostawa wodomierzy i przepływomierzy do obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

 

ZUK/03.4-8/WZp/02/2017.K                                                           

Węgliniec 27.02.2017r.

PROTOKÓŁ

z wyboru Oferenta na zadanie pn.

„Zakup i dostawa wodomierzy i przepływomierzy do obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”

Postępowanie nie podlega ustawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 tejże ustawy)

 PEŁNA TREŚĆ PROTOKOŁU

 

Informacje