• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Modernizacja przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu.

Węgliniec, 19.09.2016r.

ZUK/19-4.8/WZp/09/2016        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacje przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu.

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

 

Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. 63-200 Jarocin ul. Wojska Polskiego 139

Która oferowała realizacje zadania za kwotę brutto: 

66 420,00zł

Oferta złożona przez Wykonawcę , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Dyrektor ZUK Węgliniec

mgr inż. Krzysztof Polewski


 

Informacje