• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej: Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej fi 300 w pasie drogowym ul. Karola Wojtyły w Węglińcu o długości 220m na dz. Nr 43, 53 obr. Ew. Węgliniec. Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej

Węgliniec, 28.07.2016r.

ZUK/14-4.8/WZp/06/2016        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonanie dokumentacji projektowej:

Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej fi 300 w pasie drogowym ul. Karola Wojtyły w Węglińcu o długości 220m na dz. Nr 43, 53 obr. Ew. Węgliniec.

Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu w obrębie działek 162, 153/10, 153/13 obr. ew. Węgliniec.

 

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe EKO-Karat s.c.

58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 8

Która oferowała realizacje zadania za kwotę brutto: 

Zad. 1  - 4797,00zł

Zad. 2 - 2398,00zł

 

Oferta złożona przez Wykonawcę , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Dyrektor ZUK Węgliniec

mgr inż. Krzysztof Polewski

 

 

Informacje