• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2016/2017

Węgliniec, 04.07.2016r.

ZUK/11-4.8/WZp/06/2016        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2016/2017.”

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertęzłożoną przez:

Kominiarską Spółdzielnię Pracy „Św. Florian” we Wrocławiu Rejonowy Zakład Kominiarski nr 18,      59-900 Zgorzelec, ul. Ciołkowskiego nr 18

 

Oferta złożona przez Wykonawcę jako jedyna, spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Dyrektor ZUK Węgliniec

mgr inż. Krzysztof Polewski

 

Informacje