• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawa kosiarki samojezdnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Węgliniec, 24.05.2016r.

ZUK/10-4.8./WZp/05/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.:

"Dostawa kosiarki samojezdnej dla Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu".

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę

firmy Paralusz s.j. 59-700 Bolesławiec ul. targowa 2

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert

i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Oferent zaoferowałcenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj. 9220,00 zł brutto.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu

mgr inż. Krzysztof  Polewski

Informacje