• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych Sportowa 1, 2, 3 w Węglińcu

 

Węgliniec, 23.03.2016r.

ZUK/07-4.8./WZp/02/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowy przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych Sportowa 1, 2, 3 w Węglińcu".

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt. 8 tejże ustawy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania Organizator wybrał ofertę

firmy GT Instal Agnieszka Orkusz 52-116 Wrocław - Iwiny ul. Słoneczna 7

Oferta złożona przez Oferenta spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert

i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Oferent zaoferowałcenę za wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę tj. 9212,70 zł brutto.

Dyrektor ZUK Wegliniec

Informacje