• logozuk4b.jpg

Gmina

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”.

ZUK/04-4.8.WZp/02/2016

Węgliniec, 16.03.2016r.         

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”.

 

Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie.

ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

mgr inż. Krzysztof Polewski

 

Informacje