• logozuk4b.jpg

Gmina

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w okresie 2016/2017

 

Węgliniec, 27.1.2016r.

ZUK/ 01-4.8./WZp/01/2016.K

                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„ Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2016/2017”.

      Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę    złożoną   przez   P.P.H.U.”EDI” Ewa Kocur z siedzibą w Ruszowie ul. Polna 7 59-950 Ruszów, gdyż dana Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert. 

Wykonawca zaoferował cenę za wykonanie usługi tj. 24,00 zł/1m3 netto.

 

Informacje