• logozuk4b.jpg

Gmina

Woda i ścieki

Taryfy opłat za wodę i odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

Rok 2018

Uchwała nr 888/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie określenia stawek dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizacje zadań bieżących.


Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 06.12.2017r. w sprawie przyjęcia ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Węglińcu w 2018r.

Rok 2017

Uchwała nr 887/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie określenia stawek dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizacje zadań bieżących.

Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 06.12.2017r. w sprawie przyjęcia ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Węglińcu w 2017r.

Uchwała nr 513/XXIV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2017.

Uchwała nr 514/XXIV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizacje zadań bieżących.

Zarządzenie 8/2016 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 12.12.2016r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Węglińcu w roku 2017.

Rok 2016

Uchwała nr 148/XII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016.

Uchwała nr 149/XII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizacje zadań bieżących.

Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2015r. dotyczące Uchwały nr 148/XII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2016.

Zarządzenie 1/2016 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 04.01.2016r. w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Węglińcu w roku 2016.

 Rok 2015

Uchwała nr 12/III/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

 Rok 2014

Uchwała nr 585/XXVIII/13 Rady Miejskiej Węglińca w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2014.

Uchwała nr 586/XXVIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie miasta i gminy Węgliniec.

Uchwała nr 605/XXIX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 19.grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 586/XXVIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14.11.2013r. w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Węgliniec.

 Rok 2013 

Uchwała nr 409/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca  dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia wody i odprowadzenia ścieków na rok 2013

Uchwała nr 410/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z 20 listopada 2012r. w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Węgliniec

Uchwała nr 463/XXII/13 Rady Miejskiej Węglińca z 26 marca 2013r. w sprawie zmiany  uchwały  410/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z 20 listopada 2012r. w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Węgliniec

 

Informacje