• logozuk4b.jpg

Gmina

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych będących własnością Gminy Węgliniec.

Druki do pobrania

1. Oświadczenie o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu.

2. Oświadczenie druk ogólny np. o dochodach.

3. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności .

 

 

-stawka podstawowa czynszu mieszkalnego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 4,00zł za m2p.u. lokalu.

-stawka podstawowa czynszu lokalu socjalnego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 1,30zł za m2p.u. lokalu.

-stawka podstawowa czynszu lokalu chronionego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu 2,80 za m2p.u. lokalu.

 

I strefa obejmująca miejscowości: Ruszów, Stary Węgliniec, Czerwona Woda, Zielonka, Jagodzin, Piaseczna.

 czynniki podwyższające i zmniejszające stawkę podstawową czynszu mieszkalnego:

+20% za lokal położony w budynku jedno-dwurodzinnym

-5% za brak w lokalu WC

-5% za brak w lokalu łazienki

II strefa obejmująca miejscowości: pozostałe miejscowości

 czynniki podwyższające i zmniejszające stawkę podstawową czynszu mieszkalnego:

-10% za lokal położony w II strefie

-5% za brak w lokalu WC

-5% za brak w lokalu łazienki

Czynniki podwyższające i obniżające stawki czynszu  sumuje się a następnie o tę wielkość podwyższa lub obniża stawkę podstawową.

Do stawki najmu  lokalu socjalnego nie stosuje się czynników obniżających.

 

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26.09.2017r. W sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych socjalnych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec.

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.08.2015r. W sprawie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych socjalnych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec.

Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 14.09.2012r. W sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec.

Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 26.08.2010r. w sprawie zasad rozliczania ulepszeń dokonywanych przez najemców w lokalach komunalnych.

Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z dnia 16.08.2011r. w sprawie zasad rozliczania ulepszeń dokonywanych przez najemców w lokalach komunalnych położonych w obiektach użyteczności publicznej należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Węgliniec.

 

 

Informacje