Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumnetacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Utworzono dnia 29.09.2016

Węgliniec, 29.09.2016r.

ZUK/18-4.8/WZp/09/2016        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego

na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Zamawiający zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez:

Studio IN Dariusz Dymarek z siedziba w Wrocławiu przy ul. parkowej 42/1

Która oferowała realizacje zadania za kwotę brutto: 

23 001,00zł

Oferta złożona przez Wykonawcę , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

Dyrektor ZUK Węgliniec

mgr inż. Krzysztof Polewsk

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar