Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2017

Utworzono dnia 19.12.2016

ZUK/04-8.4./WZp/12/2016                                                    

Węgliniec, 19.12.2016r.

PROTOKÓŁ

z wyboru wykonawcy na zadanie pn.

„Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2017”

prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 

1. Pełna nazwa Zamawiającego

Gmina Węgliniec - Zakład Usług Komunalnych, ul. Partyzantów 8   59-940 Węgliniec Pracownik merytoryczny: Grzegorz Komarnicki

2. Opis przedmiotu zamówienia: (zgodny z opisem przedmiotu zamieszczonego w zaproszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: węgla kamiennego orzech, węgla kamiennego groszek, węgla kamiennego ekogroszek, węgla kamiennego miał i węgla brunatnego kęsy 

2.1. Kotłownia przy ul. Partyzantów 8 w Węglińcu (węgiel miał)

2.2. Kotłownia przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu (Ośrodek Zdrowia) (węgiel miał/węgiel orzech)

2.3. Kotłownia przy ul. Żagańskiej (Ośrodek Zdrowia) w Ruszowie (węgiel brunatny kęsy)

2.4. Oczyszczalnia ścieków w Węglińcu (budynek socjalny) - (węgiel kamienny orzech)

 

3. Oferowany opał musi się charakteryzować właściwościami nie gorszymi niż:

3.1. węgiel kamienny miał   26-29 tys. kJ/kg

3.2. węgiel orzech – kaloryczność 26-29 tys. kJ/kg

3.3. węgiel brunatny kęsy 9-11 tys. kJ/kg

3.4. węgiel kamienny groszek 26-27 tys. kJ/kg

3.5. węgiel kamienny ekogroszek 26-29 tys. kJ/kg

ZESTAWIENIE OGÓŁEM:

1.   Węgiel kamienny miał                     105,48 ton

2.   Węgiel kamienny groszek               0,00 ton

3. Węgiel kamienny orzech               6,58 ton

4. Węgiel brunatny kęsy                19,69 ton

5.   Węgiel kamienny ekogroszek         11,62 ton

 

4. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:   49161,88 zł netto co daje równowartość12230,54 euro netto.

Ustalenia wartości zamówienia dokonał Grzegorz Komarnicki w dniu 05.12.2016r. na

podstawie:  

- analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy                  

5. Wykaz Oferentów, którzy złożyli oferty:

Lp.

 

Nazwa firmy

 

Siedziba firmy

 

Cena brutto  

 

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMI" s.c.

 

59-940 Węgliniec

ul. Piłsudskiego

 

59 107,30 zł

2

ARN-POL Sp. z o.o.

59-600 Lwówek Śląski

ul. Widokowa 5

71 604,81 zł

3

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

60-648 Poznań ul. Piątkowska 149/6

64 152,74 zł

4

CARBOPOL Skład Opału

Tomasz Czarnota

68-120 Iłowa

ul. Żagańska74 a

68 232,02 zł

 

6. Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenia w %

1

cena

100

  

7. Wskazanie wybranej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1

Nazwa siedziby: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELMI” s.c.

Siedziba firmy: 59-940 Węgliniec, ul. Piłsudskiego bn

Cena oferty: 59 107,30 zł 

8. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu prowadzącego postępowania informacji:

Oferta dotycząca „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

w roku 2017” złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELMI" s.c.,

spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest korzystna w

świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

9. W wyborze oferty uczestniczyli:

Krzysztof Polewski, Grzegorz Komarnicki 

10. Protokół sporządził: Grzegorz Komarnicki

11. Protokół o udziale zamówienia na podstawie przyjętej oferty zatwierdził

 

Dyrektor Zakładu usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar