Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

PRACOWNIK PILNIE POSZUKIWANY

Utworzono dnia 05.07.2018

Węgliniec 05.07.2018r.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH STANOWISKACH PRACY

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu ul. Partyzantów 8 59-940 Węgliniec
poszukuje kandydatów na stanowisko:
Monter sieci wodno- kanalizacyjnej/operator SUW.

Liczba lub wymiar etatów: 2.

Główne obowiązki:

Wykonywanie prac przy naprawach i montowaniu elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z jej uzbrojeniem w przypadkach awarii oraz bieżąca obsługa procesów technologicznych przebiegających w Stacjach Uzdatniania Wody (SUW).

Warunki pracy:

 • umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • system pracy: podstawowy (pon. – piąt.,  godz. 700 – 1500),
 • miejsce pracy: ZUK ul. Partyzantów 8; 59-940 Węgliniec.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • wykształcenie – co najmniej zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie – zawodowe lub średnie,
 • uprawnienia elektryka (eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV),
 • prawo jazdy kat. B + E, C,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

             rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z   

             2016 r., poz. 922. z późn. zm.)”.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń - kserokopie świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów.

Dokumenty należy przesyłać pod adres: Zakład Usług Komunalnych ul. Partyzantów 8;

59-940 Węgliniec lub zwik@post.pl.

Inne informacje - dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (75) 77 12 117.

Planowany termin zatrudnienia: od 01.08.2018r.

 

 

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar