Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

OBWIESZCZENIE KOMORNIKA SĄDOWEGO O II LICYTACJI Z NIERUCHOMOŚCI

Utworzono dnia 06.06.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

02-07-2018r. o godz.13.00

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiącej:

lokal mieszkalny nr 9 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 11,

Więcej informacji można uzyskac na stronie internetowej ww.komornikizgorzelec.pl lub pod linkiem

http://www.komornikzgorzelec.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=94

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar