Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

NOWE TARYFY WODY W GMINIE WĘGLINIEC

Utworzono dnia 05.11.2019

ZATWIERDZONE NOWE TARYFY DLA GMINY WEGLINIEC

OBOWIĄZUJĄ OD 06.11.2019r.

W dniu 17.10.2019r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako organ administracji państwowej Decyzją  WR.RZT.070.101.2019.MS zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Węgliniec na okres 3 lat.

Taryfa ta zakłada koszty niezbędne do dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych w pierwszym drugim i trzecim roku obowiązywania taryf oddzielnie. Tak więc zmiana cen wody następować będzie w dniu 6 listopada roku 2019, 2020, 2021 zgodnie z ww. decyzją.  A więc w tym roku nowa taryfa obowiązywać będzie od 06 listopada 2019r. do 05 listopada 2020r.

Zatwierdzone taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przewidują poniższe stawki cen za wodę i ścieki dla poszczególnych grup taryfowych:

Taryfa - ceny dostarczenia wody. 

G1W obejmująca miejscowości Węgliniec,  5,68zł brutto.

G2W obejmująca miejscowość Czerwona Woda . 7,30zł brutto.

G3W obejmująca miejscowość Zielonka . 9.62zł brutto.

G4W obejmująca miejscowość Ruszów, Kościelna Wieś . 7,80zł brutto.

G5W obejmująca miejscowość Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin . 7,17zł brutto.

Taryfa - ceny odbioru ścieków.

G1S obejmująca miejscowość Węgliniec 10,11zł brutto.

G2S obejmująca miejscowość Zielonka 4,64zł brutto.

G3S obejmująca miejscowość Ruszów ul. Żagańska i Brzozowa 14,19zł brutto.

Decyzją Rady Miejskiej Węglińca oraz Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec postanowiono ustalić taryfę:

za dostarczenie wody w wysokości 

dla całej Gminy Węgliniec 5,09zł netto + podatek Vat 8% - 5,50 zł brutto

za odprowadzenia ścieków

z miejscowości  Węgliniec, i Ruszów 6,20zł netto + podatek Vat 8% 6,70zł brutto,

z miejscowości Zielonka 4,30zł netto + podatek Vat 8% 4,64zł brutto.

Powyższa jednakowa wysokość ceny za dostawę wody i odbiór ścieków skutkuje koniecznością dopłaty z budżetu gminy.Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych  Krzysztof  Polewski

Informacje

Wysokość cen za wodę i ścieki

od 6 listopada 2019r.

1m3 wody-5,50 zł brutto

obszar całej gminy Węgliniec

1m3 ścieków-6,70 zł brutto

dla miejscowości Węgliniec i Ruszów

1m3 ścieków-4,64 zł brutto

dla miejscowości Zielonka

 

Informacja o wyłączeniach wody

 Informacja o przerwach w dostawie wody

18 listopada 2019 r.  Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin

godz. 900 - 1300

 prace modernizacyjne sieci wodociągowej rozdzielczej

na terenie hydroforni w Starym Węglińcu

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar