Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

NOWE TARYFY WODY I ŚCIEKÓW DLA GMINY WĘGLINIEC

Utworzono dnia 07.06.2018

ZATWIERDZONE NOWE TARYFY DLA GMINY WEGLINIEC

W dniu 15.05.2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ administracji Państwowej Decyzją  WR.RET.070.29.2018.MK zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla Gminy Węgliniec na okres 3 lat.

Decyzja ta wynika z brzmienia nowych przepisów wprowadzonych zmianą ustawy Prawo Wodne oraz Ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków. Zmiany te spowodowały przeniesienie dotychczasowej kompetencji Rady Gminy w zakresie zatwierdzenia taryf z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jako jednostka centralna zatwierdza taryfy dla wszystkich gmin.

Zgodnie z nową treścią przepisów Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu miał obowiązek do dnia 12 marca złożyć projekt taryfy wody na okres 3 lat. Taryfa ta zakłada koszty niezbędne do dostarczenia wody i odprowadzenie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych w pierwszym drugim i trzecim roku obowiązywania taryf oddzielnie. Tak więc zgodnie z tym nowym brzmieniem przepisów zmiana cen wody następować będzie w czerwcu każdego roku.  A więc w tym roku nowa taryfa obowiązywać będzie od 13 czerwca 2018r. do 12 czerwca 2019r. Zatwierdzone taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przewidują poniższe stawki cen za wodę i ścieki   dla poszczególnych grup taryfowych:

Taryfa - ceny dostarczenia wody. 

G1W obejmująca miejscowości Węgliniec, Stary Węgliniec, Piaseczną, Jagodzin. 5,73zł brutto.

G2W obejmująca miejscowość Czerwona Woda . 5,35zł brutto.

G3W obejmująca miejscowość Zielonka . 6,03zł brutto.

G4W obejmująca miejscowość Ruszów, Kościelna Wieś . 7,05zł brutto.

Taryfa - ceny odbioru ścieków.

G1S obejmująca miejscowość Węgliniec 8,51zł brutto.

G2S obejmująca miejscowość Zielonka 4,47zł brutto.

G3S obejmująca miejscowość Ruszów ul. Żagańska i Brzozowa 12,47zł brutto.

Decyzją Rady Miejskiej Węglińca oraz Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec postanowiono utrzymać na dotychczasowym poziomie taryfę za dostarczenie wody tj: 5,30 zł brutto dla całej Gminy Węgliniec, oraz taryfę z tytułu odprowadzenia ścieków z miejscowości  Węgliniec, i Ruszów tj: 6,44zł brutto.  

Powyższa jednakowa wysokość ceny za dostawę wody i odbiór ścieków skutkuje koniecznością dopłaty z budżetu gminy.

Zgodnie z nową taryfą obniżeniu ulegnie taryfa z tytułu odprowadzenia ścieków z miejscowości Zielonka z 6,44zł na 4,47zł brutto, tj.  do wysokości rzeczywistych kosztów odprowadzenia i oczyszczenia ścieków.

Jednocześnie należy zauważyć, że prowadzone inwestycje w sektorze gospodarki wodnej polegające na  wybudowaniu sieci przesyłowej z Węglińca do Czerwonej Wody i Zielonki umożliwią w połowie roku rozpoczęcie dostarczania wody do tych miejscowości z ujęcia wody w Węglińcu. Ten sposób dostawy wody powinien w przyszłym roku skutkować obniżeniem kosztów dostawy wody dla tych miejscowości. Taki skutek  stanowić będzie podstawę do ponownej weryfikacji taryfy  mogącej spowodować zmniejszenie ceny jednostkowej 1m3 wody.

Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu (http://zukwegliniec.pl/woda-kanalizacja/taryfy-oplat)  lub pod linkiem https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-ret-070-29-2018-mk.html

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Krzysztof Polewski

Wysokosć cen za wodę i ścieki

od 13 czerwca 2018r.

1m3 wody-5,30 zł

1m3 ścieków-6,44 zł

dla miejscowości Zielonka

1m3 ścieków-4,47 zł

 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8

NIP: 615-10-06-481

Regon: 230291143

e-mail: zwik@post.pl

 

Obsługa interesanta:

Węgliniec Sikorskiego 40

I piętro (ośrodek zdrowia)

 

POGOTOWIE WOD-KAN

600 889 267

 

Biuro administracja:

tel: 75 77 12 117

fax:75 77 12 852

SUW Węgliniec: 75 77 11 373

oczyszczalnia ścieków: 75 77 12 308

 

 Nr konta: 11 8382 0001 2618 1826 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Pieńsku o. Węgliniec

Zegar