• logozuk4b.jpg

Gmina

Dzierżawy gruntów, ogrodów, garaży, komórek nie przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wydzierżawienie gruntu.

 

1. Nieruchomości gruntowe zabudowane (kubaturowe)

- pomieszczenia gospodarcze (komórki) 1,50 m2 p.u./m-c  

- garaże  2,00 m2 p.u./m-c  

- nieruchomości gruntowe zabudowane nie kubaturowo  0,50 m2 p.u./m-c

 

2. Nieruchomości gruntowe wydzierżawiane dla Wspólnot Mieszkaniowych

- stanowiące grunt niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste członkom Wspólnoty Mieszkaniowej  0,20 m2/rocznie.

 

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane niewykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej

- użytkowane jako ogrody przydomowe , działkowe, tereny zielone, rekreacyjne  0,30 m2/rocznie.

- wykorzystywane rolniczo  0,03 m2/rocznie.

- użytkowane pod zabudowę kubaturową  0,90 m2/m-c.

- pozostałe grunty  0,20 m2/rocznie.

 

4. Nieruchomości gruntowe wykorzystywane na imprezy plenerowe

-lunaparki, cyrki i inne działalności kulturalno-rozrywkowe od powierzchni nie większej niż 1 ha. nie mniej niż 110,00 zł za 1 dobę

 

5. Plac pod zabudowę nietrwałą

- wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej (miesięcznie)
62,00 zł /m-c za pow. do 25 m2 i każdą jej krotność za rozpoczętą powierzchnię ponad 50 m2, 75 m2 itp.


Uchwała Nr 871/XXXVII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne.
Uchwała Nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez Gminne jednostki organizacyjne.

 

Informacje