Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.

Węgliniec dnia 13.06.2018r.

ZUK/10-4.8.Wzp/6/2018

( nr  postępowania)

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 FAX 075-7712117 e-mail  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji:

„Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty;

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty faksem na nr 757712117 lub pocztą elektroniczną na adres zwik@post.pl

3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

5. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji:

„Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.

Zgodnie z opisem:

1. Sieć kanalizacyjna:

1)   6 szt. studni betonowych DN 1000 mm kompletnych.

Studnie kanalizacyjne wykonane z prefabrykatów betonowych, betonu o wytrzymałości minimum C30/37, wodoszczelnego (W8) mało nasiąkliwego (nw≤4%), mrozoodpornego (F-50) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi króćcami.

Studnia DN1000 mm musi posiadać fabrycznie zamontowane stopnie żeliwne typu ciężkiego. W studni stosować właz klasy D400, 2 lub 4 otworowy, żeliwny z wypełnieniem betonowym, bez części ruchomych, osadzone w sposób umożliwiający przesuwanie się.

 1. st. o wys. całkowitej z włazem 2,40 m kineta przelotowa DN 200 pod kątem 67⁰
 2. st. o wys. całkowitej z włazem 2,40 m kineta przelotowa DN 200
 3. st. o wys. całkowitej z włazem 2,20 m kineta przelotowa DN 200 pod kątem 90⁰
 4. st. o wys. całkowitej z włazem 2,20 m kineta zbiorcza DN 200 dolot. jeden pod kątem 90⁰ DN 160
 5. st. o wys. całkowitej z włazem 2,00 m kineta zbiorcza DN 200 dolot. jeden pod kątem 90⁰ DN 160
 6. st. o wys. całkowitej z włazem 1,40 m kineta zbiorcza DN 200 dolot. jeden pod kątem 90⁰ DN 16  

2) Studnie kanalizacyjne tworzywowe sztuk 5

 1. kineta zbiorcza DN 160 szt.2
 2. kineta przelotowa DN 160 szt.6
 3.  manszeta   szt.8
 4. teleskop z włazem żel. D400 szt.8
 5. rura wznosowa 3000mm  szt.3

3) Rury PVC SDR34 z litego polipropylenu (materiał jednorodny) SN8

 1. Rura PVC SN8 DN 200 3000mm x szt. 60
 2. Rura PVC SN8 DN 200 2000mm x szt.4
 3. Rura PVC SN8 DN 160 3000mm x szt.19
 4. Rura PVC SN8 DN 160 2000mm x szt.7

2. Sieć wodociągowa

 1. Rury PE100 SDR17 DN 110 12m odc. szt.11
 2. Rury PE100 SDR17 DN 32    mb 150
 3. Tuleja kołnierzowa długa 110 PE100 SDR 17   szt.2
 4. Tuleja kołnierzowa długa 90 PE100 SDR17   szt.1
 5. Trójnik elektroporowy redukcyjny długi 110x90 PE100 SDR17 szt.1
 6. Rura PE 100 SDR17 DN 90    mb 6
 7. Kolano dwukołnierzowe ze stopką DN 80   szt.1
 8. Trójnik kołnierzowy T sfero PN10/16 DN 100x100   szt.1
 9. Czwórnik kołnierzowy TT sfero PN19/16 DN 150   szt.1
 10. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150x125   szt.1
 11. Zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150x100   szt.1
 12. Łącznik RK (108-131 mm) sfero DN 100   szt.2
 13. Łącznik RK (159-184 mm) sfero DN 150   szt.2
 14. Zasuwa kołnierzowa DN 125   szt.1
 15. Zasuwa kołnierzowa DN 100   szt.2
 16. Zasuwa kołnierzowa DN 80     szt.1
 17. Mufa PE elektroporowa 110   szt. 14
 18. Hydrant nadziemny DN 80 szt.1
 19. Sztyca teleskopowa do zasuw DN (80-125)  szt.5
 20. Skrzynka uliczna do zasuw PE-HD (DN 80-125) szt.13
 21. Samonawiertki PN 10/16 par do rur PE wody pitnej 110/5/4   szt.6
 22. Klucz/ sztyca teleskopowa do nawiertek   szt.8
 23. Nawiertka z zasuwą i opaską NZE (stal) sfero 10/16    DN 100/6 / szt. 1
 24. Nawiertka z zasuwą i opaską NZE (stal) sfero 10/16    DN 150/6 / szt. 1
 25. Krążki betonowe pod skrzynki do zasuw                                             szt. 13

3. Wymagania techniczne:

1) Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

2) Zasuwy - wymagania:

 1. Zasuwy kołnierzowe.
 2. Ciśnienie nominalne min. PN10.
 3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazdka (cylindryczny, niezwężony).
 4. Miękko uszczelniający Klim pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
 5. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG-40.
 6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 opuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe.
 7. Wrzeciona wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.
 8. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min.2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej/ nakrętce, wkrętce), współpracującej z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono/ trzpień zasuwy o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do mocowania uszczelnień o-ringowych.
 9. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko.
 10. Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleją uszczelniającą (nakrętką, wkrętką) wrzeciona.
 11. Owiercenie kołnierzy PN 10.
 12. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniającą minimalną grubość warstwy 250 µm lub emaliowanie.

3) Hydranty - wymagania

 • Głowica z żeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta żywicą epoksydową + zewnętrzna powłoka proszkowa odporna na promienie UV,
 • Kolumna stalowa ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnętrzna dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa,
 • Stopa z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryta powłoką elastomerową,
 • Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
 • Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję.

4. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego.

Zamówione materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w

5. Polsce oraz potwierdzające spełnienie warunków dopuszczających materiał do realizacji przyłączy wodnych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia przedmiotu zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia brutto.   

 

III. Wymagany czas/termin realizacji usługi:

Do 20 sierpnia 2018r.

IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

100% cena.

V. Oferta ma zawierać:

 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.
 2. Zestawienie kosztów netto i brutto materiałów zgodnie z zaproszeniem.

V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

            1. Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Węgliniec ul. Sikorskiego 40   I piętro, w terminie do dnia  

22.06.2018r, do godz. 14.00.

2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 7.1. nie będzie rozpatrywana.

3.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną  przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marian Basiński 606 764 953, Krzysztof Polewski tel. 600 311 181

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Weglińcu

Krzysztof Polewski

Informacje

Liczba wyświetleń: 143
Utworzono dnia: 13.06.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

 • 13.06.2018 13:45, Administrator
  Dodanie załącznika: DRUK OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.
 • 13.06.2018 13:45, Administrator
  Dodanie załącznika: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.
 • 13.06.2018 13:43, Administrator
  Dodanie dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji inwestycji: „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Węglińcu ul. Parkowa”.