Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

ul. Partyzantów 8, 59-940 Węgliniec

 

Przetargi

DOKUMENTY, strona 1:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji zadania „Wymiany sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Węglińcu”.

Utworzono dnia 07.10.2020

Węgliniec dnia 06.10.2020r.

ZUK/16-4.8.Wzp/10/2020

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8

TEL. 075-7712117 e-mail  zwik@post.pl

(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

Zakup i dostawa materiałów do realizacji zadania

„Wymiany sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Węglińcu”.

1. Pełna treść Zaproszenia

2. Załącznik nr 1 Druk oferty

Dyrektor Zakłdu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

 

czytaj dalej » na temat: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji zadania „Wymiany sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Węglińcu”.

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

Utworzono dnia 01.09.2020

      Węgliniec, 31.09.2020 r.

       ZUK /12-4.8 /WZp/07/2020.    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

 

Organizator  zawiadamia , że  za  najkorzystniejszą ofertą uznał złożoną  przez:  

     Nazwa firmy: ABM Zgorzelec I Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 59-900 Zgorzelec  Jędrzychowice 113

Oferta złożona przez Oferenta  , spełnia wymogi formalne, określone w zaproszeniu do składania ofert i jest najkorzystniejsza w świetle przyjętego kryterium, jakim jest cena.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert, kryterium cena – 100%

 

Lp.

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

1.

ABM Zgorzelec I Sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec

Jędrzychowice 113

 

44 767,08zł

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

czytaj dalej » na temat: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -"Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021"

Utworzono dnia 31.08.2020

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020                                                            

Węgliniec, 26.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiam, iż postępowanie na

Dostawę opału na potrzeby  Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

w roku 2020/2021“

zostało unieważnione, zgodnie z pkt. XI postępowaniem

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020z dn. 06.08.2020r.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021“

Utworzono dnia 07.08.2020

...

ZUK/13-4.8./WZp/08/2020                                                                              

Węgliniec, dn.06.08.2020r.

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG  KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU

      przy ul. Partyzantów 8 /siedziba ul. Sikorskiego 40/

 tel.075-7712117, faks 075-7712852 e-mail  zwik@post.pl

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 61/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

 z dnia 30 czerwca  października 2014 roku w oparciu  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn:

„Dostawa opału na potrzeby  Zakładu Usług Komunalnych

w Węglińcu w roku 2020/2021“

I Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Załączniki:

1. Wykaz obiektów w 2020/2021r.

2. Formularz oferty

3. Projekt umowy

4. Pełna treść zaproszenia

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski
 

 

 

 

 

 

czytaj dalej » na temat: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2020/2021“

ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku. Drugie postępowanie.

Utworzono dnia 07.08.2020

ZUK/10-4.8./Wzp/07/2020

Węgliniec, dnia 07.08.2020r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji

Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu”

Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku.

Drugie postępowanie.

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  Organizator ogłasza, że

postępowanie zostaje unieważnione ze względu na przekroczenie środków jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje inwestycji.

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu

Krzysztof Polewski

czytaj dalej » na temat: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA - Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Modernizacja budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu” Etap 1 Zmiana sposobu ogrzewania budynku. Drugie postępowanie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 29630
Utworzono dnia: 27.02.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Polewski
Dokument opublikował:
Krzysztof Polewski
Dokument wytworzył:
Krzysztof Polewski
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu

Historia publikacji

  • 07.10.2020 11:01, Administrator
    Edycja dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji zadania „Wymiany sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Węglińcu”.
  • 07.10.2020 10:59, Administrator
    Dodanie dokumentu: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Zakup i dostawa materiałów do realizacji zadania „Wymiany sieci wodociągowej ul. Sikorskiego w Węglińcu”.
  • 01.09.2020 11:00, Administrator
    Dodanie dokumentu: ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -„Wykonanie podbudowy betonowej do rozbiegu skoku wzwyż na Stadionie Miejskim w Węglińcu”.